P

Projekt Green Seal jest współfinansowany ze środków wspierających współpracę partnerską Erasmus + – Sport – Collaborative partnerships – program w ramach zaproszenia do składania wniosków z 2017r. (EAC/A03/2016

Działanie to oferuje możliwość rozwoju, wymiany oraz wdrażania innowacyjnych praktyk w różnych obszarach odnoszących się do sportu i aktywności fizycznej przez organizacje działające w dziedzinie sportu oraz w innych dziedzinach.

Współpraca partnerska to innowacyjne projekty mające na celu:

  • zwalczanie dopingu na najniższym szczeblu, w szczególności
    w środowisku rekreacyjnym takim jak sport amatorski i fitness;
  • wspieranie działań prewencyjnych i podnoszenie świadomości wśród stron zaangażowanych w zwalczanie procederu ustawiania meczów;
  • wspieranie działań prewencyjnych oraz edukacyjnego i innowacyjnego podejścia do radzenia sobie z przemocą, rasizmem oraz nietolerancją w sporcie;
  • wspieranie wdrażania dokumentów strategicznych UE w zakresie sportu oraz innych związanych z nimi dokumentów takich jak rekomendacje, wytyczne, kluczowe strategie, etc. (np. Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, Wytyczne UE dotyczące dwutorowej kariery sportowców, Zasady dobrego zarządzania
    w sporcie).