Selecteer een pagina

The Green Seal project is gefinancierd door het Erasmus+ – Sport – Collaborative partnerships – programme onder de Call for proposals 2017 (EAC/A03/2016)

Deze actieis gericht op het ontwikkelen van innovatieve acties op het gebied van sport en fysieke activiteit, door organisaties binnen en buiten het domein van de sport.

Collaborative Partnerships zijninnovatieveprojectengericht op:

  • het bestrijden van doping vanaf de basis, specifiek gericht op recreatieve omgevingen zoals amateursport en fitness;
  • ondersteuning van preventie en bewustwording onder belanghebbenden betrokken bij de strijd tegen match-fixing;
  • ondersteuning vanpreventie, educatieve en innovatieve aanpakken tegen geweld, racisme en intolerantie in sport;
  • ondersteuning aan de implementatie van EU beleid op het gebied van sport en aanpalende beleidsterreinen (bijv. EU Physical Activity Guidelines, EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, Principles on goodgovernance in sport, etc.).

Recente EU-studies benadrukken de positieve effecten van sportop persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen en een gezonde levensstijl bij jongeren. Traditioneel, richt anti-dopingbeleid zich op opsporing en afschrikking binnen competitieve sport. Er is echter groeiend bewijs dat doping plaatsvindt buiten de georganiseerde sport; dit geeft aan dat misbruik van doping binnen de recreatieve sport zich heeft ontwikkeld tot een maatschappelijk probleem en gezondheidsvraagstuk dat dient te worden aangepakt.

De belangrijkste doelstellingen van het Project ANTIDOPING GREEN SEAL zijn om een eenduidig definitie en inzicht te ontwikkelen betreffende het gebruik vandopingmiddelenbinnen de recreatieve sport, alsmede een feiten gebaseerd analyse van het probleem, en de ontwikkeling van alomvattend programma gericht op bewustwording en preventie in 6 Europese landen (Spanje, Polen, België, Verenigd Koninkrijk, Italië en Kroatië).

In het kader van deze doelstellingen, zal er een ethische gedragscode worden ontwikkeldbetreffende doping in de recreatieve sport. Deze zal worden bevorderd door de deelnemende organisaties binnen hun eigen omgeving.Verder zal er een Green Seal worden toegedeeld aan alle recreatieve sportclubs en centra, die zich committeren aan de gedragscode. Verder zal het project campagnes voeren voor jongeren binnen recreatieve omgevingen, gericht op het promoten van recreatieve sport alsmede het ontwikkelen bewustwording omtrent de schadelijke gevolgen van doping.

Het project zal bijdragen aan de ontwikkeling van informatiecampagnes en preventieve maatregelen tegen doping binnen de recreatieve sport, inclusief fitness, alsmede gerelateerde sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg. Verder is het project erop gericht om samenwerking te bevorderen tussen overheden, private en sport instellingen, in hun strijd tegen doping.

Activiteiten

  1. Analyse van het gebruik van doping onder jonge amateur atleten, en gerelateerde ethisch-sociale en gezondheidsaspecten, door middel van de uitwisseling van ervaringen en praktijken in de EU op het gebied van de strijd tegen doping binnen de recreatieve sport
  2. Uitvoeren van een enquêtebinnen de recreatieve sport gericht op de oorzaken, preventieve maatregelen en belangrijkste barrières en aanbevelingen
  3. Ontwikkeling van op maat gemaakte methodologie en instrumenten voor doping preventie binnen recreatieve omgevingen
  4. Uitvoering van een pilootprojecten validatie van de methodologie
  5. Project communicatieendisseminatie.