Najnovija istraživanja u EU o rekreacijskom sportu naglašavaju pozitivne učinke na osobni razvoj, samopoštovanje i zdrav način života kod mladih ljudi. Povijesno gledano, napori za borbu protiv dopinga usmjereni su na otkrivanje i sprječavanje dopinga u natjecateljskom sportu. Međutim, postoji sve veća zabrinutost da se doping događa izvan organiziranog sportskog sustava, što je dovelo do uvjerenja da je zlouporaba doping sredstava u rekreacijskom sportu postala društveni problem i javno zdravstveno pitanje koje se mora riješiti.

Da bi se ispunili ciljevi projekta, razvit će se Etički kodeks dopinga u rekreativnim sportovima koji će organizacije koje sudjeluju u njihovom okruženju poduprijeti (neće biti obavezan), te osigurati „zeleni pečat“ svim rekreativnim sportskim centrima koji će slijediti pravila i standarde utvrđene u Etičkom kodeksu. Isto tako, projekt će biti usmjeren na podizanje kampanje podizanja svijesti o problemu dopinga među mladima u rekreativnim sredinama, štetnim posljedicama dopinga i prednostima koje pruža bavljenje rekreativnim sportovima.

Glavni ciljevi projekta ANTIDOPING GREEN SEAL su definirati dosljedno razumijevanje koje doping tvari se koriste u kontekstu rekreacijskog sporta, uspostaviti dokaznu procjenu problema i razviti sveobuhvatni preventivni program za pokretanje kampanje povećanja svijesti u šest zemalja EU (Španjolska, Poljska, Belgija, Velika Britanija, Italija i Hrvatska).

Projekt će doprinijeti razvoju informacija i kampanja i drugih preventivnih mjera u vezi s dopingom u rekreativnom sportu i srodnim pitanjima koja bi se mogla primijeniti u sportskom okruženju, fitness sektoru, obrazovnom sustavu i zdravstvenom sektoru. Isto tako, projekt će promicati suradnju između javnih vlasti, privatnih subjekata, sportskog okruženja i fitness sektora u borbi protiv dopinga u rekreaciji.