C

iljevi
 1. Definirati dosljedno razumijevanje koje se doping tvari koriste u kontekstu rekreativnog sporta.
 2. Uspostaviti procjenu problema na temelju dokaza:
  • Utvrditi uzroke uporabe dopinga među mladima.
  • Definirati prepreke i mjere za sprečavanje dopinga među mladima.
  • Identificirati i prikupiti informacije o preventivnim programima i inicijativama u zemljama organizacija koje sudjeluju u projektu.
  • Izraditi bazu podataka o dobroj praksi na području sprečavanja dopinga u rekreativnim sportskim okruženjima.
 3. Izraditi sveobuhvatni preventivni program za provođenje kampanje podizanja svijesti u šest europskih zemalja: Španjolska, Poljska, Belgija, Velika Britanija, Italija i Hrvatska.
 4. Uspostava Etičkog kodeksa i dodjela Zelenih pečatea rekreativnim sportskim centrima koji se drže pravila etičkog kodeksa. Europska mreža “Zelenih”, doping-free sportskih centara.

T

ransnacionalni/međunarodni projektni sastanci
 1. Početak 2018., Rim, Italija
  Početni sastanak Odbora stručnjaka i Upravnog odbora za definiranje ciljeva i metodologije za provođenje istraživanja potreba, prepreka i preventivnih mjera u borbi protiv dopinga.
 2. Sredina 2018., Varšava, Poljska
  Sastanak Odbora stručnjaka s ciljem strvaranja osnovnih načela razvoja metodologije i alata za doping i dogovor o ključnim elementima pripreme pilot preventivnih mjera u svakoj zemlji.
 3. Kraj 2018., Glasgow, Ujedinjeno Kraljevstvo
  Sastanak Odbora stručnjaka kako bi se dogovorili o konačnom planu rada pilot projekta i omogućiti izravnu povratnu informaciju dionika.
 4. Sredina 2019., Bruxelles, Belgija
  Sastanak Odbora stručnjaka koji se podudara sa Multiplier sportskim događajem za širenje Etičkog koda projekta Green Seal.
 5. EKraj 2019., Madrid, Španjolska
  Sastanak Odbora stručnjaka i Upravnog odbora koji se podudara sa Multiplier sportskim događajem s ciljem diseminacije smjernica “Doping je o svima”.

G

lavne aktivnosti
 1. Analiza dopinga među mladim ne-sportašima i srodnih etičko-socijalnih i zdravstvenih problema kroz razmjenu iskustava i najboljih praksi u EU u borbi protiv dopinga u rekreativnim sportovima i skup preporuka, analiza i anketiranja u rekreacijskom sportu kao što su uzroci, preventivne mjere i ključne prepreke.
 2. Razvoj alata po mjeri za prevenciju dopinga u rekreativnom okruženju.
 3. Provedba pilot projekta i validacija metodologije.
 4. Komunikacija i diseminacija projekta.
 5. Vođenje, monitoring i evaluacija projekta.

I

ntelektualni proizvodi
 1. Analize i ankete o dopingu u rekreacijskom sportu.
 2. Online platforma za razvoj preventivnog programa za antidoping izvan elitnih i konkurentnih sportskih sustava.
 3. Stvaranje etičkog kodeksa “Zeleni pečat”.
 4. Smjernice “Doping je o svima”.