Select Page

W dniach 26 – 27 czerwca 2018 r. Nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

Konferencja nt. dopingu w sporcie, Warszawa, 27 czerwca 2018

Fundacja Rozwoju Sportu i Edukacji jest partnerem międzynarodowego projektu Antidoping Green Seal, którego priorytetem jest wypracowanie rozwiązań wynikających z zagrożeń dla integralności sportu, takich jak doping, ustawianie wyników meczów i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancja i dyskryminacja.

Koordynatorem projektu Agencia Española de Proteccion de la Salud en el Deporte (AEPSAD) – Spanish Agency for the Protection of Health in Sports (Hiszpania), partnerami są Institut de Haute Formation aux Politiques Comunnautaires asbl (Belgia), Riječki Sportski Savez (Chorwacja), Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport (Włochy), Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Polska), Parent Community Sports Trust (Wlk. Brytania).

W ramach działań projektowych przeprowadzone zostało badanie ankietowe we wszystkich państwach biorących udział w projekcie, pod kierownictwem Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport z Włoch, na temat różnych aspektów stosowania dopingu, np. przyczyn stosowania dopingu, środków zapobiegawczych, kluczowych barier we wdrażaniu środków antydopingowych. Badanie pozwoliło zidentyfikować najważniejsze obszary problemowe i zwrócić uwagę na tendencje w poszczególnych państwach. Wyniki zostaną zaprezentowane podczas Konferencji w dniu 27 czerwca br. w Warszawie.

Przewidziane są także wystąpienia specjalistów zajmujących się tą problematyką. Patronat merytoryczny Konferencji objęła Polska Agencja Antydopingowa.

W imieniu Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji oraz wszystkich partnerów projektu Antidoping Green Seal, chciałbym Państwu podziękować za obecność na konferencji w dniu 27 czerwca br. Mam nadzieję, że udział w tym spotkaniu pozwolił Państwu poznać bliżej problematykę dopingu w sporcie amatorskim, a przede wszystkim uświadomił zagrożenia związane z faktem zażywania różnego rodzaju substancji wspomagających. Mam nadzieję, że deklaracja Jesusa Garrido z AEPSAD utworzenia międzynarodowej platformy współpracy w tym zakresie zainteresuje Państwa i skłoni do bliższej współpracy z partnerami z Polski i zza granicy w tym zakresie. Już niebawem powstanie strona internetowa poświęcona tym zagadnieniom, gdzie będziecie mogli Państwo znaleźć tam między innymi różnego rodzaju materiały, informacje o szkoleniach czy warunki uzyskania międzynarodowego znaku Green Seal dla Waszych klubów, organizacji.

W związku z powyższym zachęcam do stałego kontaktu. Wszystkie informacje na ten temat publikujemy na naszej stronie internetowej:

http://www.sportinstytut.pl/

Najwygodniejszą jednak formą pozostaje polubienie Fb Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji

https://www.facebook.com /  InstytutRozwojuSportuiEdukacji/

wtedy na bieżąco będziecie Państwo mieli dostęp do informacji na temat Antidoping Green Seal, a także innych propozycji, które być może Was zainteresują.

Pozdrawiam

Kazimierz Waluch

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji